Woensdagmiddag 17-1Clinic zeemeerminzwemmenSchrijf je nu in!

WIE ZIJN WIJ

Het beheer en de exploitatie van Zwembad De IJzeren Man wordt vanaf 1989 uitgevoerd door stichting Zwembad De IJzeren Man. De stichting is het resultaat van het extern verzelfstandigen van de vroegere gemeentelijke exploitatie. De gemeente is eigenaar van de accommodatie en verhuurt het zwembad aan de stichting. De exploitatie van het subtropisch zwembad De IJzeren Man is de laatste jaren sterk van karakter gewijzigd. Bij de kwaliteit van het product zwembad spelen aspecten als vernieuwing, het snel inspelen op de veranderende vraag en een prettige ambiance een essentiële rol.

Gastheerschap, commercieel en bedrijfsmatig management en vooral de mogelijkheid van slagvaardig handelen zijn belangrijke aspecten binnen de bedrijfsvoering van het zwembad.

De stichting heeft een onbezoldigd Raad van Toezicht en bezoldigde werknemers.

De RvT bestaat uit minimaal 3 personen en zorgt voor de aansturing van de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie en wordt hierbij ondersteund door de zwemcoördinator. Samen vormen ze het managementteam. In een directiestatuut is door de stichting vastgelegd welke taken tot de verantwoordelijkheid van het RvT behoren en welke taken zijn gemandateerd aan de directeur.

Het totale personeelsbestand van zwembad De IJzeren Man bestaat uit 25 medewerkers die een vast of tijdelijk dienstverband hebben en momenteel 30 medewerkers die in de vorm van oproepkracht aan de stichting verbonden zijn.

Missie

De IJzeren Man is het zwembad voor de gemeente Weert en de regio. Het is een maatschappelijke onderneming die de inwoners van Weert en omstreken zwemplezier verschaft door middel van een klantgerichte en professionele aanpak.

Visie

De IJzeren Man is een dienstverlenende organisatie waarvan de aard, omvang en kwaliteit zowel door de klant als de financier (lees gemeente) bepaald wordt.

Ambitie

Wij willen tot de top 3 behoren van zwembaden in Limburg.