Woensdagmiddag 17-1Clinic zeemeerminzwemmenSchrijf je nu in!

DISCLAIMER

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Bepalingen vooraf

 1. de website: Onder website wordt verstaan alle webpagina's waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.zwembadweert.nl. Een webpagina is elke pagina van deze website met een hyperlink naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden
 2. de gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt (bezoekt)
 3. de content: alle in de website aanwezige inhoud zoals bijvoorbeeld teksten, hyperlinks, afbeeldingen, geluids- en video-fragmenten
 4. het bedrijf: Zwembad De IJzeren Man
 5. misbruik: het is niet toegestaan om a) de website (of delen hiervan) te kopiëren waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen b) onder een andere domeinnaam online te plaatsen c) e-mail adressen of andere contactgegevens van de website te gebruiken voor bijvoorbeeld spam. Verder valt onder dit punt elke andere vorm van misbruik die niet hierboven is beschreven, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet, onder misbruik
Disclaimer

 1. Het bedrijf draagt zorg voor het plaatsen en up to date houden van de inhoud van deze website. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud
 2. Het bedrijf is niet aansprakelijkheid voor (dreigende) schade voortvloeiend uit het gebruik van de website of in enig ander opzicht verband houdend met het gebruik van de website, alsmede voortvloeiend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen
 3. De gebruiker vrijwaart het bedrijf van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook
 4. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud van de website te wijzigen
 5. Het bedrijf behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website
 6. Een hyperlink naar een dergelijke andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks die niet onder haar beheer vallen. Hieronder vallen tevens alle informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn
 7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf is het maken van een hyperlink naar deze website niet toegestaan

Overige informatie

Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot Zwembad De IJzeren Man.